Home/Tin Tức Hoạt Động/Truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) gây ra trong các trường học

Tin Tức Hoạt Động

Trường mẫu giáo Bùi Thị Xuân

Truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) gây ra trong các trường học

mnbuithixuan 22/04/2020 Lượt xem: 0


KẾ HOẠCH
Truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virút Corona (nCoV) gây ra trong các trường học

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-SGDĐT ngày 10/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Truyền thông phòng, chống dịch bệnh nCoV trong trường học.
Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-GDĐT ngày 11/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quy Nhơn về việc Truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra trong các trường học.
Trường MG Bùi Thị Xuân thành lập Kế hoạch Truyền thông phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra trong Nhà trường với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU
1. Mục đích
Chủ động thông tin rộng rãi, kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra. Giải thích hướng dẫn rõ cách phòng, chống, các biện pháp ứng phó có hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong Nhà trường. Tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là các bậc phụ huynh về các giải pháp nhằm ứng phó, phòng, chống dịch bệnh nCoV.
2. Yêu cầu
– Nội dung truyền thông tập trung vào:
+ Những văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở GD&ĐT Bình Định, UBND các cấp, Phòng GD&ĐT đối với việc phòng, chống dịch bệnh nCoV;
+ Hoạt động và kết quả triển khai việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh tại các địa phương.
+ Phối hợp với các cấp, các ban, ngành liên quan trong việc ứng phó với dịch bệnh;
+ Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí, dư luận phản ảnh; thông tin đầy đủ kết quả xử lý cho báo chí, dư luận.
– Tổ chức truyền thông chủ động, kịp thời, minh bạch và đầy đủ.
– Công tác truyền thông bám sát các chỉ đạo, văn bản chỉ đạo của các cấp; bám sát các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngành Y tế, bám sát diễn biến dịch trong và ngoài nước.
– Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà trường với Đài phát thanh của các phường, xã.
II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG
1. Truyền thông hướng dẫn việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh
– Truyền thông rộng rãi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh của Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo của Bộ, Ban chỉ đạo của tỉnh, thành phố và Ban chỉ đạo của ngành Giáo dục tỉnh; Phòng GD&ĐT Quy Nhơn.
– Xây dựng, triển khai bài truyền thông theo các tình huống, diễn biến của dịch bệnh nCoV và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong trường học.
– Sử dụng có hiệu quả tờ rơi và áp phích hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra trong trường học.
– Truyền thông về về các lớp học trong Nhà trường làm tốt công tác phòng, chống, ứng phó với dịch.
2. Truyền thông hướng dẫn các lớp cho trẻ nghỉ học phòng, chống dịch
– Truyền thông các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc hướng dẫn các lớp học cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV.
– Truyền thông làm rõ lý do cho học sinh nghỉ học:
+ Đây là lần đầu tiên xảy ra dịch bệnh trên diện rộng; dịch bệnh lây lan nhanh và chưa xác định được cơ chế lây lan; trong khi trẻ là đối tượng nhỏ tuổi chưa có hiểu biết về bệnh dịch và khả năng tự bảo vệ còn hạn chế. Vì vậy, việc cho nghỉ là cần thiết để đảm bảo an toàn cho trẻ trong giai đoạn dịch đang có những diễn biến phức tạp;
+ Các trường học vừa qua nghỉ tết nên môi trường trường học cần phải được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng để đảm bảo an toàn cho trẻ, giáo viên. Nghỉ học sẽ giúp các nhà trường có thời gian thực hiện việc vệ sinh phòng dịch bệnh và chuẩn bị tốt nhất đón trẻ trở lại trường học;
+ Do tính chất phức tạp của người nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, sân bay, cảng, bến bãi… nên việc cho trẻ nghỉ vào thời điểm đang triển khai các biện pháp phòng tránh và khống chế dịch là cần thiết.
– Truyền thông công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố về việc phòng, chống, ứng phó với dịch tại các lớp học trong Nhà trường.
– Truyền thông hướng dẫn, hỗ trợ việc quản lý học sinh trong những ngày nghỉ, trong đó có việc hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà, những cách làm hiệu quả trong việc quản lý học sinh như dạy học, hướng dẫn ôn tập trực tuyến…(theo Công văn số 180/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra).
3. Truyền thông hướng dẫn các lớp cho trẻ trở lại trường học
– Truyền thông các văn bản chỉ đạo về việc hướng dẫn các lớp đưa trẻ trở lại trường học;
– Truyền thông làm rõ các lý do đưa học sinh trở lại trường học:
+ Các lớp đã vệ sinh, khử khuẩn và sẵn sàng các phương án, biện pháp phòng tránh dịch khi đưa đón trẻ trở lại trường học;
+ Tham khảo ý kiến của WHO, Bộ Y tế, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế khi đưa trẻ trở lại trường học.
– Truyền thông hướng dẫn các giải pháp phòng, chống cho trẻ, giáo viên, nhân viên khi trường học hoạt động trở lại. Đảm bảo bám sát diễn biến của dịch và các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Ytế.
– Truyền thông hướng dẫn các lớp thực hiện việc học bù, lùi thời gian các mốc trong kế hoạch năm học.
– Truyền thông công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố, của đơn vị về phòng, chống ứng phó với dịch sau khi trẻ trở lại trường học.
– Truyền thông sự vào cuộc tích cực của các địa phương trong việc đưa trẻ trở lại trường học sau những ngày nghỉ phòng chống dịch bệnh nCoV.