Home/Góc phụ huynh, Thông Báo, Tin Tức Hoạt Động/KẾ HOẠCH Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona

Góc phụ huynh

Trường mẫu giáo Bùi Thị Xuân

KẾ HOẠCH Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona

mnbuithixuan 22/04/2020 Lượt xem: 0


 

KẾ HOẠCH

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của virút Corona

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 68/GDĐT-HC ngày 11/02/2020 của Phòng GD&ĐT Quy Nhơn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020;

Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Quy Nhơn;

Quyết định số 114/QĐ-GDĐT ngày 10/02/2020 của Phòng GD&ĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

Trường MG Bùi Thị Xuân lập kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra như sau:

 1. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

 1. MỤC TIÊU CỤ THỂ
 1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào nhà trường.
 2. Phối hợp với trạm y tế phường xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona .
 3. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh cho các lớp, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

 

 • CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH
 • 100% trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.
 • 100% trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.
 • 100% các lớp học phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.
 • 100% các lớp học đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.
 1. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 2. Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong nhà trường.
 3. a) Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công văn số 596/UBND-VX ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020; Kế hoạch số 117/KH-SGDĐT ngày 07/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020; Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.
 4. b) Đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông ở địa phương; phát hành các tài liệu truyền thông do Sở Y tế cung cấp, sử dụng có hiệu quả tờ rơi và áp phích hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

– Tiếp tục duy trì và thực hiện Công văn số 137/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân trong các cơ sở giáo dục.

 1. c) Hướng dẫn trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiêt đường hô hấp.
 2. Tổ chức, chỉ đạo điều hành
 3. Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo y tế trường học , Ban chăm sóc sức khỏe học sinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.
 4. Củng cố đầy đủ trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế, phù hợp với điều kiện quy mô của trường, lớp nhưng đảm bảo được việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.
 5. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường, tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với trẻ em.
 6. Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học.

 • Tăng cường hoạt động theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và trẻ trong toàn trường. Chỉ đạo các lớp vệ sinh trong và ngoài lớp học đảm bảo vệ sinh để phòng chống dịch.
 • Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế địa phương và các ban ngành có liên quan theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra .
 • Tổ chức tập huấn cho cán bộ , giáo viên, nhân viên trong Nhà trường học về các biện pháp phòng chống dịch.
 • Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ không chủ quan, không hoang mang lo lắng.
 • Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Phòng GD&ĐT Quy Nhơn để xử trí.

Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học.

 • Theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh, trong toàn ngành Giáo dục; họp hàng tuần và đột xuất, phối hợp tích cực với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh;
 • Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra;
 • Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;
 • Phối hợp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để các ổ dịch;
 • Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;
 • Thực hiện báo cáo theo quy định.

Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học.

 • Theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và trẻ trong toàn trường; Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhà giáo và trẻ ở các lớp khi có ổ dịch.
 • Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Quy Nhơn biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời.
 • Phối hợp với trạm y tế địa phương giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường .
 • Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc.
 • Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ xảy ra, thông tin để cán bộ, nhà giáo và trẻ không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.
 1. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh .
  1. Phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học các cấp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.
  2. Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong tình hình mới.
  3. Phối hợp với các Sở, ngành, phòng ban và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.
  4. Công tác kiểm tra, thanh tra

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh các lớp để phòng chống dịch Covid-19