Home/Tin Tức Hoạt Động, Uncategorized/ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHIỆM KỲ 2020 -2022

Tin Tức Hoạt Động

Trường mẫu giáo Bùi Thị Xuân

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHIỆM KỲ 2020 -2022

mnbuithixuan 21/05/2020 Lượt xem: 0


BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ  2017-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2020-2022

 Thực hiện Hướng dẫn số 08 DH/ĐU ngày 03/10/2019 của Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân về việc hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ Mẫu giáo tổng kết, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2022

Trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ Trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân đã tập trung lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp, với kết quả đạt được trong công tác chính quyền, công tác đoàn thể, công tác xây dựng đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Ngành giao.

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2017-2020

 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Chi bộ trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân có 09 Đảng viên, đều là nữ (trong đó có 01 đảng viên dự bị)

* Trình độ chuyên môn: Đại học SPMN.  08/09 – 88%

* Trình độ lý luận chính trị: TCLLCT: 02 đ/c, (Hiện có 01 đ/c đang tham gia lớp TCLLCT)

 1. Thuận lợi:

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND phường trong công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên, phát triển đảng viên mới.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều nhận thức đúng đắn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhất trí cao đối với sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường.

Mỗi đảng viên đều có ý thức rèn luyện phẩm chất về đạo đức, về tác phong, có tinh thần tự học, tự rèn, để nâng chuẩn và vượt chuẩn về trình độ chuyên môn. Thường xuyên tham gia các lớp học tập bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn. Nghiên cứu tài liệu để đáp ứng kịp thời nhu cầu hiện nay.

2. Khó khăn:

  Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, sự nghiệp giáo dục đã và đang đổi mới về nội dung , phương pháp giáo dục ngày càng đặt ra các điều kiện CSVC, thiết bị dạy học cao hơn. Với điều kiện kinh tế tại địa phương và đơn vị vấn đề CSVC còn gặp khó khăn, nhiều lớp mẫu giáo còn học chung với khu sinh hoạt nhân dân; 08 lớp nằm rải rcs trên 08 khu vực trên toàn Phường dẫn đến khó khăn trong công tác kiểm tra, công tác quản lý, tổ chức hội thi các phong trào, tác động trực tiếp đến kết quả nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

 1. II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Quán triệt chỉ thị nhiệm vụ  năm học của Bộ giáo dục & Đào tạo, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân, chi bộ đã đề ra nhiều biện pháp sáng tạo nhằm động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020 kết quả đạt được như sau:

1.1 Công tác phát triển quy mô trường, lớp và trẻ:

Trường có 08 cơ sở  gồm 12 nhóm lớp: Có 5 lớp bán trú ( 2 lớp mầm, 1 lớp chồi, 2 lớp lá), 7 lớp ghép học 2 buổi / ngày ( có 1 lớp lá độc lập, 6 lớp lá ghép 2 và ghép 3 độ tuổi)

1.2.Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ:   

Nhà trường tổ chức cho trẻ ăn bán trú 5 lớp, nâng cao chất dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày. Ứng dụng phần mềm dinh dưỡng trong việc tính khẩu phần, định lượng Kcalo cho trẻ trong ngày, bình quân đạt 900 -1.000trẻ/ngày. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 100%. Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, 100%  trẻ được cân đo, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, phối hợp Trạm y tế phường Bùi Thị Xuân và Bệnh viện thành phố khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm và phun thuốc muỗi phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết, bệnh thủy đậu, bệnh tay, chân, miệng…..giáo viên ở lớp theo dõi biểu hiện trẻ trong ngày, đảm bảo an toàn cho trẻ tuyệt đối trong các hoạt động ở trường.

+  Kết quả sức khỏe kênh bình thường  93% – 95%,  giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và béo phì.

   * Kết quả thực hiện giáo dục:

Thực hiện chương trình GDMN,  giáo viên chủ động trong việc lập kế hoạch, có sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung, đề tài tổ chức cho trẻ hoạt động và có khả năng ứng dụng CNTT vào dạy học qua việc tìm tòi hình ảnh video phù hợp để thiết kế giáo án điện tử có hiệu quả, thực hiện chuyên đề PTVĐ; PTNN; PTTM , giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động, giáo dục ATGT, giáo dục PTTC-KNXH, giáo dục bảo vệ  môi trường …vào chương trình giáo dục và thông qua lồng ghép các chỉ số theo dõi và  đánh giá theo Bộ chuẩn trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đánh giá lĩnh vực phát triển của trẻ.

+  Kết quả bé ngoan – chuyên cần ( hàng năm)              Bé ngoan  đạt  100%;  BNXS: 40%;  Bé chuyên cần : 93-95%

* Kết quả phong trào thi đua

Năm học 2017-2018

–  Tập thể :  UBND TP khenTập thể lao động tiên tiến

            – Cá nhân :  01 CSTĐ cấp cơ sở ; 02 UBND TP tặng giấy khen,  01 LĐLĐ TP khen

           Năm học 2018-2019

–  Tập thể :  UBND TP khenTập thể lao động tiên tiến

            – Cá nhân :  02 CSTĐ;  03 UBND Thành phố khen ;  01 LĐLĐ TP khen

1.3. Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên:

Trong công tác chi bộ luôn quan tâm bồi dưỡng đội ngũ CB-GV-NV về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vận động CB-GV-NV tham gia học chuyên môn nghiệp vụ, học BDTX, học chính trị, các lớp Tin học, Ngoại ngữ … để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng nhu cầu GDMN.

       * Nhiệm kỳ 2017-2020 

– Tổng số CB-VC: 25 người ( trong đó 17 biên chế; 8 hợp đồng)

– Trình độ chuyên môn : 15 ĐHMN; 02 CĐMN; 02TCMN;  01 TC y tế;  03 SC nấu ăn; 01 ĐH KT.

– Trình độ chính trị :  02 trung cấp ; 01GV đang theo học lớp TC

– Trình độ tin học

+ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản : 19/25 ( 76%)

+ Chứng chỉ trung cấp tin học   : 01/25 (4%)

– Trình độ ngoại ngữ

+ Chứng chỉ B ngoại ngữ  : 14/25 (56%)

+ Chứng chỉ C ngoại ngữ :  06/25 (24%)

 1. Lãnh đạo công tác xây dựng đảng

– Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư trưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Chi bộ, đoàn kết thống nhất nội bộ, quan tâm đến việc bồi dưỡng đảng viên trong chi bộ duy trì sinh hoạt thường kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt có nội dung cụ thể rõ ràng  sát với tình hình thực tế của đơn vị, trong các buổi sinh hoạt đã kịp thời triển khai, phổ biến nghị quyết của Đảng các cấp cũng như các thông báo nội bộ. Đảng viên trong chi bộ hầu hết giữ vị trí cốt cán trong đơn vị, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.

– Chi bộ đã thực hiện công tác kiểm tra giám sát đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã thực hiện kiểm tra giám sát 07/ 07 đảng viên, nhờ làm tốt công tác kiểm tra giám sát mà đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Chi bộ đã quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, phát hiện những quần chúng tích cực, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ tích cực, hiệu quả góp phần nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên trong chi bộ.

– Thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đã tiến hành tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu, học tập và đăng ký cam kết thực hiện các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” … Đưa các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ.

– Chi bộ nhà trường đã xây dựng nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  trong đó đưa ra những chuẩn mực về đạo đức, lối sống đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, kết hợp với những chuẩn mực của ngành giáo dục, Điều lệ trường Mầm non. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đảng viên. Trong đó mỗi cá nhân đều gắn với nhiệm vụ của mình, Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chung và gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đạo đức lối sống… Đưa việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên.

– Nhờ làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần làm chuyển biến các hoạt động của nhà trường cụ thể: Các cuộc họp của nhà trường tổ chức đã ngắn gọn, đúng thời gian và hiệu quả hơn. Nhà trường sử dụng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả nguồn kinh phí được giao. Bộ phận văn phòng làm việc hành chính đúng giờ. Tiếp đón và giải quyết công việc cho phụ huynh và học sinh niềm nở, nhanh chóng, hiệu quả. Giáo viên có trách nhiệm và tận tụy với các cháu hơn. Tinh thần tự giác học tập để nâng cao trình độ tay nghề của giáo viên ngày càng được phát huy. Nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy, đạt danh hiệu Lao động tiến tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp thành phố,…

– Chi bộ đã quán triệt đảng viên thực hiện tốt quy định 76-QĐ/TW ngày 15/06/2000 của Bộ Chính trị, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Kết quả :

+ Năm 2017 chi bộ đạt trong sạch vững  mạnh

+ Năm 2018 Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Năm 2019  Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-Đánh giá xếp loại đảng viên: Đảng viên trong chi bộ đều HTTNV trở lên

– Chi bộ đã kết nạp 03 đảng viên, giới thiệu 01 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng đảng

 1. 3. Lãnh đạo công tác chính quyền:

Chi bộ chỉ đạo đơn vị thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tăng cường chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh ATTP,vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, phòng suy dinh dưỡng và phòng chống béo phì, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về vật chất lẫn tinh thần.

Thực hiện tốt Điều lệ trường Mầm non, văn bản các cấp ban ngành về Giáo dục mầm non.

Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ bằng cách phối hợp cha mẹ trẻ trang bị thêm ĐDDH-ĐC và đồ dùng cá nhân cho trẻ, đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp phục vụ cho hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Xây dựng trường học văn hóa, trường học an ninh trật tự.

 1. Lãnh đạo công tác đoàn thể           

Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của CBĐV -VC, thực hiện các chế độ tăng lương hưởng BHXH, xét trợ cấp khó khăn, tiền thưởng đối với CBĐV -VC kịp thời.

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong tổ chức giáo dục đoàn viên công đoàn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”

Thực hiện tốt phong trào thi đua “ Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; “ Đơn vị học tập”; “Xây dựng gia đình thành đạt; gia đình học tập, gia đình văn hóa” ..

Tổ chức phong trào thi đua “Hai tốt” nhân các ngày lễ  8/3 20/10; 20/11… .Tổ chức ngày 1/6; Tết trung thu cho các cháu con đoàn viên công đoàn, khen thưởng con đoàn viên công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì  người nghèo  ủng hộ đồng bào bị bão lụt, mái ấm công đoàn , tham gia hiến máu nhân đạo ủng hộ giáo viên và học sinh vùng khó khăn do các ban ngành tổ chức, … 

         Đoàn viên công đoàn tham gia Hội thi nghệ thuật “ cắt tỉa hoa quả”,  Hội thi “ Trò chơi dân gian” theo cụm

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1.   Ưu điểm

Chất lượng hoạt động của chi bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong nhà trường có nề nếp, kỉ luật kỉ cương và hiệu quả. Đa số cán bộ đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học.

Công tác phát triển đảng viên: Chi bộ đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Tập trung lãnh đạo tổ chức công đoàn làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

Đa số cán bộ đảng viên và cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của nhà trường, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng

 1. Khuyết điểm và nguyên nhân

         2.1. Khuyết điểm

– Đảng viên trong Chi bộ chưa thực sự dành nhiều thời gian nghiên cứu Lịch sử Đảng, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn, Quy định của Trung ương.

– Một số đảng viên, chưa linh hoạt sáng tạo áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy.

–  Tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao.

           2.2. Nguyên nhân khuyết điểm

– Phần lớn thời gian của đảng viên đều dành cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, công tác soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ các hoạt động cho trẻ.

-Tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực một số đảng viên, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDMN hiện nay, chưa chịu khó tham khảo tài liệu, trao đổi đồng nghiệp để nâng cao năng lực sư phạm.

– Công tác phê bình và tự phê bình trong đảng vẫn còn tình trạng nể nang.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM

Chi bộ phải nắm, bám sát kế hoạch, biết vận dụng linh hoạt sáng tạo và đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, tìm ra những khâu then chốt trong việc xây dựng chiến lược nhà trường. Có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm.

Luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và quần chúng. Ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, giáo viên  được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao.

Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo được niềm tin trong cán bộ, nhân dân về lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

Tạo sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

NHIỆM KỲ 2020-2022

      Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết chính là thuận lợi cơ bản chất lượng giáo dục. Vì vậy trong những năm tới, chi bộ không ngừng tăng cường sự đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt tồn tại, vượt qua khó khăn quán triệt Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị các cấp, tiếp tục đưa chất lượng giáo dục nhà trường phát triển với kết quả cao hơn. Để thực hiện mục tiêu trên, chi bộ trường Mẫu giáo Bùi thị Xuân xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2022 với các nội dung chính như sau:

 1.    PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU
 2. Phương hướng chung .

– Chi bộ quán triệt, triển khai các Nghị quyết Đảng ủy, Thành ủy, Tình ủy và Nghị quyết Đại  hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến từng đảng viên

– Chi bộ tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gắn kết với  cuộc vận động” Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”  và phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn nghề nghiệp và công tác tuyên truyền về GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để phát triển giáo dục mầm non.

 1. Các chỉ tiêu chủ yếu

          –  Về qui mô phát triển trường, lớp, trẻ.

+ Thu nhận trẻ đạt chỉ tiêu trên giao 100%. Động viên trẻ đi học chuyên cần ( đạt 90-95%)

       – Về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

+ 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối ở trường, trẻ có nề nếp, ăn ngủ, thực hiện tốt kỹ năng vệ sinh.

+ 100% trẻ được cân đo theo dõi qua biểu đồ tăng trưởng ( sức khỏe kênh bình thường 93- 95%  giảm tỷ lệ trẻ  suy dinh dưỡng và béo phì. Trẻ khám sức khỏe 2 lần/ năm. Đánh giá 5 lĩnh vực phát triển của trẻ . Tỷ lệ bé ngoan 100%. trong đó BNXS 35-40%

 – Về bồi dưỡng đào tạo, đội ngũ

+ 100% giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GVMN; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

+ Tổ chức các  Hội thi cô và trẻ cấp trường và tham gia Hội thi cấp Thành phố.

– Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:

Huy động hội cha mẹ trẻ để xây dựng sữa chữa cơ sở vật chất trường học,trang bị đầy đủ ĐDDH-ĐC tài liệu học tập cho cô và trẻ thực hiện chương trình GDMN  .

        – Về công tác đoàn thể.

        + Công đoàn phấn đấu đạt công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

        +  100% CB- VC đạt phụ nữ 2 giỏi cấp cơ sở

+ 100% CB-VC tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện và các cuộc vận động của ngành .

+ Giới thiệu 2-3 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp

        – Về xây dựng Đảng .

         + Chi bộ luôn đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+  100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Trong đó ( 80% đảng viên HTTNV; 20% đảng viên HTXSNV)

+  Phát triển 2-3 đảng viên mới.

 1.   NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 2. Công tác phát triển quy mô trường, lớp và trẻ.

          Duy trì ổn định qui mô trường, lớp, số trẻ hàng năm theo chỉ tiêu ngành giáo dục giao . Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để đảm bảo tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần cao.

         Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc -giáo dục trẻ, trang bị đầy đủ ĐDDH -ĐC phục vụ chương trình GDMN.

Tăng cường đầu tư CSVC, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp thu hút sự chú ý cha mẹ trẻ.

Làm tốt công tác tuyên truyền, xã hội hóa giáo dục phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và xã hội. Tổ chức tốt các ngày lễ, hội tạo tâm thế cho trẻ thích đến trường.

Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục Trường mầm non theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ trường được đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn mức độ 1.

 1. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ .

           Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, phòng tránh các tai nạn thương tích cho trẻ. Trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng và phát tiển cân đối hài hòa, 100% trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Trẻ được ăn uống đầy đủ lượng Kcalo trong ngày ( đạt từ  900 -1000/Kcalo /trẻ) và đảm bảo ăn hết khẩu phần theo định lượng.

Trẻ được thông qua các hoạt động chơi, hoạt động học,  chơi các trò chơi dân gian.Trẻ được trải nghiệm, phát huy tính sáng tạo, hoạt động tích cực, năng động một cách hứng thú. Giúp trẻ phát triển tốt về nhận thức, tình cảm, quan hệ xã hội, phát triển ngôn ngữ, phát triển tư duy …

Tuyên truyền với cha mẹ trẻ phối hợp chặt chẽ về nội dung chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt chú trọng trẻ suy dinh dưỡng và có chế độ sinh hoạt hợp lý đối với trẻ béo phì. Quan tâm đặc biệt đối với trẻ khuyết tật để tạo điều kiện cho trẻ được hòa nhập với cộng đồng.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN .Có kế hoạch đầu tư trang thiết bị giáo dục tài liệu, học liệu phương tiện cho cô và trẻ để thực hiện chương trình GDMN.

Kiểm tra vệ sinh chế biến thực phẩm, vệ sinh môi trường , vệ sinh ATTP. Tổ chức kiểm tra tay nghề, thi cô nuôi giỏi cấp cơ sở để tăng cường món ăn mới cho trẻ.

Tổ chức dự giờ, tổ chức chuyên đề, xây dựng tiết dạy mẫu, tham gia thao giảng cụm nhằm để rút kinh nghiệm, học tập về đổi mới hình thức, phương pháp GDMN và tổ chức các phong trào thi đua cô và trẻ, tham gia các hội thi ngành, công đoàn tổ chức.

 1. Công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ.

Giáo viên nắm vững nội dung chương trình GDMN. Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ trường mầm non. Nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Đánh giá chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.

Tổ chức cho CBĐV-VC học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân, các cấp, ban ngành, tham gia học các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành, các lớp chính trị, Đại học, Tin học, Ngoại ngữ.

Khuyến khích CBĐV-VC tự học tự bồi dưỡng kiến thức qua tài liệu GDMN, nội dung chương trình CS-GD trẻ truy cập qua mạng Internet.

Tổ chức dự giờ theo định kỳ, kiểm tra theo kế hoạch,tăng cường kiểm tra đột xuất

Phát huy phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, tự làm ĐDDH-ĐC của giáo viên.Tham gia và tổ chức tốt các hội thi các cấp, Hội thi GVDG, cô nuôi giỏi, hội thi tự làm đồ dùng đồ chơi, hội thi tài năng bé yêu của cô và bé..để nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn.

 1. Công tác đầu tư xây dựng CSVC trường học.

       Tham mưu với các cấp, đầu tư kinh phí xây dựng sửa chữa trường, lớp, xây trường mới để đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

        Phối hợp với cha mẹ trẻ đầy mạnh công tác XHHGD. Tiếp tục xây dựng kế hoạch mua sắm ĐDDH-ĐC tài liệu đáp ứng cho việc thực hiện chương trình GDMN và có biện pháp bảo quản CSVC, đồ dùng tài sản của nhà trường, không để xảy ra hư hỏng mất mát, kiểm kê tài sản trường, lớp theo quy định hàng năm.

 1. Công tác quản lý giáo dục:

          Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ để xây dựng nề nếp kỷ cương trong nhà trường.Thực hiện thu-chi hiệu quả phân cấp quản lý tài chính tự chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.  Xây dựng tập thể sư phạm theo nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhà trường. Đánh giá xếp loại hàng tháng, có động viên khen thưởng kịp thời

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao hiểu biết các văn bản quy định hiện hành để triển khai CB-VC.  Nâng cao công tác quản lý, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, làm tốt công tác CS-GD trẻ.

Thực hiện đánh giá CB-VC hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Mầm non theo Công văn số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá chuẩn giáo viên Mầm non theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 6/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. XÂY DỰNG CHI BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ ĐOÀN THỂ.

          1 . Công tác xây dựng Đảng .

Chi  bộ chú trọng việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức, quan điểm lập trường của từng đảng viên, tổ chức học tập triên khai quán triệt thực hiện nghị quyết  Điều lệ Đảng, hướng dẫn đảng viên đăng ký việc cam kết tu dưỡng.

Phát huy quyền làm chủ tập thể, gần gũi sâu sát quần chúng, giúp đỡ và bồi dưỡng một số đối  tượng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Có tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong cuộc họp.

Xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, đạo đức chính trị tốt, lối sống lành mạnh  gương mẫu đi đầu trong công tác, luôn gương mẫu trước quần chúng, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

* Công tác tổ chức, xây dựng chi bộ.

– Chi bộ chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt Đảng .Xây dựng quy chế làm việc phân công cụ thể từng thành viên trong chi bộ.

– Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối vối công tác tư tưởng thường xuyên sâu sát thực tiễn nắm bắt dư luận của CBĐV-VC những vấn đề bức xúc, phản ánh và xử lý kịp thời.

– Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ thường xuyên theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của ban tổ chức trung ương “ Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” tổ chức sinh hoạt chuyên đề đúng định kỳ hàng quí.

-Thực hiện tốt quy định 213-QĐ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2020 của BCH TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

– Tiếp tục phấn đấu giữ vững chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 * Công tác kiểm tra, giám sát:

– Chi bộ căn cứ theo kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; UBKT Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân để lập kế hoạch kiểm tra giám sát chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch đã đề ra.

        –  Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đoàn kết giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống;  Kiểm tra đảng viên chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước…

 1. Lãnh đạo công tác chính quyền

Chi bộ lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm Luật Giáo dục, Luật viên chức, Quy chế dân chủ ở cơ sở Điều lệ trường Mầm non và văn bản các cấp …

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tăng cường chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng chống béo phì, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ ở trường.

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, có kế hoạch chủ động xây dựng cơ sở vật chất, bằng cách phối hợp cha mẹ trẻ trang bị thêm ĐDDH-ĐC chương trình GDMN.

        Tổ chức Hội thi cô và bé cấp cơ sở và tham gia Hội thi các cấp.

 1. Lãnh đạo công tác đoàn thể:

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt” trong nhà trường.

Duy trì tốt “Trường học văn hóa” cấp TP; “ Đơn vị học tập”;“ Gia đình nhà giáo văn hóa”; “Gia đình học tập” và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Công đoàn làm tốt chức năng phối hợp với chính quyền, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ CB- VC.

Tích cực tham gia các Hội thi, các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động, ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, quỹ tình thương, …tham gia hiến máu nhân đạo các cấp tổ chức.

Nhiệm kỳ 2020-2022 để chỉ đạo trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Với tinh thần nổ lực và trách nhiệm của CBĐV -VC với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy phường Bùi Thị Xuân và các cấp, ban ngành, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của Hội cha mẹ trẻ trong công tác CS-GD trẻ chi bộ trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân khắc phục khó khăn và nổ lực phấn đấu góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội chi bộ đã đề ra./.