Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mẫu giáo Bùi Thị Xuân

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 0


Ban giám hiệu 2020-06-15T14:46:47+00:00

HUỲNH THỊ KIM HOA

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 0357964213
  • Email:huynhthikimhoa1969@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Bùi Thị Xuân – TP. Quy Nhơn – Bình Định

ĐẶNG THỊ THANH THÚY

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 0978992512
  • Email: thuybtx199@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Bùi Thị Xuân – TP. Quy Nhơn – Bình Định